روز گذشته خبر کشف جسد آدم فضایی ها در آمریکا همه را به شک برد . دیروز طی جلسه ای که در آمریکا برگزار شد ماموران سابق اطلاعات سازمان آمریکا در مورد کشف جسد آدم فضایی ها یوفو ها قسم...