پادویش

ترخیص کالا 

ترخیص کالا

از آنجائیکه اغلب کشورهای جهان بدلیل توزیع متنوع عوامل تولید در مناطق مختلف با یکدیگر روابط تجاری دارند اهمیت برقراری ارتباط و خرید خارجی نمود پیدا میکند برقراری روابط خریدهای خارجی نیاز به آشنایی با مراحل ورود کالا دارد.
1- اصطلاحات بین المللی       Incoterms                      
2- منابع تهیه کالا                            Source of Supply
3- آشنایی با شرایط پرداخت            Terms of Payments

مقررات اعتباری اسنادی، بیمه های حمل و نقل و مراحل ترخیص کالا دارد که مذاکره در مورد امور فوق به عهده مدیران خرید خارجی میباشد.

وظایف صاحبین کالا جهت ترخیص کالا

1- اخذ پروفرما از فروشنده (مشاوره با شرکت ترخیص کالا جهت هماهنگی تعرفه و ارزش کالای سفارش شده)

2- ثبت سفارش ( سامانه جامع )

3- اخذ مجوزهای ورود لازم ( بهداشت . تجهیزات . و… )

4- بیمه کردن کالا بر اساس پروفرما

5- اخذ ترخیصیه از شرکتهای حمل کننده

6- اسناد حمل

7- بازرسی در مبدا(در صورت نیاز)

8- اخذ ترخیصیه از شرکتهای حمل کننده کالا

9- وکالتهای لازم جهت امور گمرکی و کشتیرانی

10- شناسه اظهار

11- گواهی بازرسی ( در صورت نیاز )

12- اخذ مجوزهای لازم (بهداشت . جهاد . تجهیزات و …)

13- تامین وجه پس از دریافت اعلام هزینه

14- ثبت شناسه انبار در سامانه WMS.IR

15- خروج پته کالای وارد شده به انبار پس از تحویل کالا

 

قواعد اینکوترمز

قواعد اینکو ترمز تشکیل شده از اصطلاحات سه حرفی که یک رویه بازرگانی را میان یک خرید و یا یک کسب کار را تشریح می کند.

اینکوترمز در جریان تحویل کالا از فروشنده به خریدار در خصوص هزینه ها و خطرات را توضیح می دهد.

اینکوترمز به انگلیسی incoterms  می باشد که از سه کلمه انگلیسی

International commercial terms گرفته شده است که به معنی اصطلاحات بین الملی بازرگانی می باشد.

در اینکوترمز موارد طریقه حمل کالا بین فروشنده و خریدار  ا توضیح می دهد. از جمله مسائلی مانند حمل و نقل کالاها ، ترخیص کالا، واردات و صادرات کلیه ی کالاها و اینکه مسئول پرداخت هزینه به عهده کیست؟ و همچنین ریسک انتقال کالا در مراحل مختلف حمل به عهده کیست؟

اینکوترمز به 4 گروه کلی تقسیم می شود گروه                                        D, C, F ,E

 

که شما در اینجا یک نمونه جدول اینکو ترمز را مشاهده می کنید:

 

تحویل کالا درب کارخانه مبداEXW

(EX works)

تحویل کالا د رمحل مقرر به حمل کنندهFAC

(Free carrier)

 

پرداخت کرایه حمل کالا تا مقصدCPT

(Carriage paid to)

پرداخت کرایه حمل و بیمه کالا تا مقصدCIP

(Carriage and insurance paid to)

تحویل کالابر روی عرشه کشتیFOB

(Free on board)

قیمت کالا و کرایه تا بندر مقصدCFR

(Cost and freight)

قیمت کالا، بیمه و کرایه تا بندر مقصدCIF

(Cost, insurance and freight)

تحویل کالا درکنار کشتیFAS

(Free alongside ship)

Incoterms2010

اسناد و مدارکی که باید از فروشنده کالا اخذ گردد

 

پروفرماPROFORMA INVOICE
فاکتور (سه نسخه)INVOICE
لیست عدل بندی (سه نسخه)PACKING LIST
بارنامه (سه نسخه اورجینال)BILL OF LADING
گواهی مبدا (یک نسخه)CERTIFICATE OF ORIGIN
گواهی بازرسی (در صورت نیاز مشتری)INSPECYION CERTIFICATE

 

دریافت پیش فاکتور P/I

پروفرما یا پیش فاکتور سندی است که توسط فروشنده صادر میگردد .

مندرجات پروفرما شامل: نام و نشانی فروشنده و خریدار، نوع، مقدار و تعداد کالا، قیمت واحد و قیمت کل، شرایط پرداخت، زمان تحویل کالا و مدت اعتبار پروفرما میباشد.

موارد دیگری که در یک پروفرما یا PI)  ) قابل مشاهده است شامل موارد زیر می باشد:

کشور سازنده کالا        ORIGIN

اعتبار پیش فاکتور       VALIDITY

توضیحات کالا            DESCRI

میزان کالا                 QUANTITY

قیمت واحد کالا          UNIT PRICE

قیمت کل کالا       AMOUNT

نحوه ارسال کالا      SHIPMENT

شرایط حمل کالا     INCOTERMS

تاریخ ارسال کالا      SHIPMENT DATE

نمونه

Proforma Invoice

نمونه PACKING LIST
(لیست عدل بندی)

زمانیکه کالایی خریداری می گردد این احتمال وجود  داردکه یک کالا از چندین قسمت و یا چندین مدل تشکیل شده باشد دراین صورت درزمان ترخیص کالا ارائه ی این لیست به گمرک بسیار ضروری می باشد. در صورت عدم ارائه لیست عدل بندی گمرک این اجازه را دارد که کلیه ی بسته ها را بازدید و بررسی کند و مطابقت دهد.

Packinglist   توسط فروشنده ی کالا باید تنظیم شود و یا فروشنده می تواند توسط افراد که متخصص برای امر بسته بندی می باشند قرار داده و از طریق این افراد نوع بسته بندی و تعداد شخص تهیه شود.

زمانیکه کالا یک مدل باشد و از نظر شکل و ظاهر یکسان باشد و این مورد در فاکتور فروش ذکر شده باشد نیاز به ارائه پکنیگ لیست نمی باشد.

اطلاعاتی که در یک لیست عدل بندی قابل مشاهده و مهم می باشد به شرح زیر است:

تعدادد واحد کالا

تعداد هر بسته

نوع بسته بندی کالا

حجم و اندازه کالا

وزن خالص و ناخالص کالا

مشخصات نمایش کالا

بیمه نامه

بیمه نامه باربری کالا بسیار مهم  و تضمین کننده سرمایه صاحب کالا تا تخلیه در انبارمقصدمیباشد

مواردی که در بیمه نامه موثر میباشد :

1- کلوز بیمه که شامل

Aکلوز .

کاملترین نوع بیمه با تمامی پوششها (مورد قبول برای انبارداری گمرک فرودگاه امام( سند بانکی) و بندر تمامی کالاها و گمرک تهران  کالاهای خطرناک و اتشزا و تمامی کالاها

B کلوز .

غیر قابل قبول برای انبارداری گمرک فرودگاه امام و برای کالاهای غیر خطرناک وآتشزای انبار گمرک تهران

C کلوز .

غیر قابل قبول برای انبارداری گمرک فرودگاه امام و برای کالاهای غیر خطرناک وآتشزای انبار گمرک تهران

نکته :

1- تاریخ بیمه نامه باید قبل از عبور کالا از مرز باشد

2- شماره ثبت سفارش باید به صورت دقیق باشد.

3- درج مقصد در بیمه نامه حتما باید لغت (انبار بیمه گذار ) باشد.

4-وسیله حمل و تعداد نوع و ارزش کالا باید به صورت دقیق طبق پروفرما باشد . در صورت هرگونه مغایرت الحاقیه بیمه نامه الزامی میباشد.

 

هزینه هایی که قبل از گمرک میبایستی پرداخت گردد

 

ترخیص کالا

 

اسناد تجارت خارجی جهت واردات کالا به مبادی کشور

ترخیصیه کالا  Delivery order

قبض انبار (گواهی تخلیه کالا در بندر)

اطلاعات بانک و کد رهگیری : در مواردی که کالا به صورت گشایش اعتبار (LC) یا حواله ارزی  باشد.

پیش فاکتور Proforma Invoice

ثبت سفارش کالا : مجوزی که توسط وزارت بازرگانی صادر میشود.(تعرفه . وزن خالص و نوع کالا بصورت دقیق)

فاکتور یا سیاهه خرید  Invoice

لیست عدل بندی یا Packing list

گواهی مبداء Certificate of origin که توسط اتاق بازرگانی کشور فروشنده صادر میگردد.

گواهی بازرسی یا Inspection of certificate

وظایف شرکت حق العملکاری

– دریافت اسناد و پرفرما

2- ثبت سفارش

3- اخذ ترخیصیه و قبض انبار

4- ثبت گواهی بازرسی

5- شناسه اظهار

6- انجام مراحل ترخیص کالا (تنظیم سند گمرکی . اظهار . ارزیابی . نمونه برداری. آزمایشگاه و…)

7- اخذ مجوزهای لازم ( استاندارد . بهداشت . وزارت راه . ارشاد .مخابرات . مالیات . انرژی اتمی و … )

8- اعلام هزینه ترخیص

9- بارگیری و خروج

10- تسویه  صورتحساب و حق توقف کشتیرانی

11- در صورت تفاوت ارزش و تعرفه – پیگیری گمرکات اجرایی

12- صدور صورتحساب رسمی

 

هزینه هایی که میبایست در گمرک پرداخت شود

1- حقوق و عوارض گمرکی

نحوه محاسبات حقوق و عوارض گمرکی

ارزش فاکتور + کرایه حمل + مبلغ بیمه (در صورت نداشتن بیمه نامه به صورت 5 در هزار کرایه +ارزش فاکتور محاسبه میشود )    =  CIF 

حقوق ورودی = * ماخذ تعرفه کالا * نرخ ارز گمرکی CIF  *

هلال احمر   =        *        1%           حقوق ورودی

                   عوارض پسماند     CIF   *      0.0005       =

حقوق ورودی    *       = مالیات  =  6 %    CIF     +

عوارض = 3 %    * حقوق ورودی    CIF   +

مجوع تمامی موارد بالا = حقوق و عوارض گمرکی (در صورت معافیت هر یک از موارد بالا از مجموع کلی کسر میگردد)

2- وزارت راه:در صورت خارجی بودن ناوگان حمل کننده کالا مبلغ 10% از کرایه به وزارت راه پرداخت و مجوز صادر میگردد.

3- مالیات علی الحساب: * 4 % حقوق ورودی   .CIF  +در صورت نداشتن خوشحسابی در سامانه مالیات 

4- انبارداری : براساس تعداد روز رسوب کالا در انبار های گمرک . نوع کالا  . وزن . تعداد  .  هزینه های  بارگیری  .  تخلیه و بیمه کالا محاسبه میشود . در صورت داشتن بیمه نامه معتبر مبلغ بیمه محلی از صورتحساب انبارداری کسر میگردد.

 

مراحل ترخیص کالا از گمرک

ثبت ترخیصیه الکترونیک توسط شرکت حمل (نام صاحب کالا . وزن ناخالص . تعرفه و شرح . تعداد و… )

دور اظهاری  از طریق پنجره واحد تجارت فرامرزی (  epl.irica.ir) و ثبت کوتاژ

تعیین مسیر توسط سیستم ( بر اساس نوع شرکت. ریسک . ارزش و تعرفه  کالا ) که  شامل سه مسیر   سبز . زرد و قرمز میباشد.

ارزیابی کالا (در صورتی که مسیر کالا زرد یا قرمز باشد) بررسی تمامی مشخصات کالا با اسناد و تعرفه وگزارش در سیستم

آزمایشگاه جهت تعیین ماهیت کالا (در صورت نیاز) {تعیین نوع . کاربرد . پسماند . انفجاری بودن کالاها و…}

دریافت مجوزهای لازم بر اساس نوع کالا و تعرفه اظهاری (استاندارد . بهداشت . جهاد. انرژی اتمی .مالیات .وزارت راه و…)

کارشناسی : بررسی گزارش ارزیاب با اسناد و تعرفه و مجوزها وتائید یا گزارش اختلاف

تعیین ارزش گمرکی کالا از طریق سیستم   TSC  و در صورت نیاز ارجاع به دفتر ارزش گمرک ایران توسط سیستم

تایید نهایی کارشناس و سرویس ارزیابی و پرداخت حقوق و عوارض گمرکی

محاسبه و پرداخت انبارداری توسط اداره بندر یا انبارهای عمومی گمرک

درب خروج :بررسی مجدد تمامی اسناد توسط کارشناس و رویت مجدد کالا توسط ارزیاب درب خروج و درصورت هرگونه مغایرت دریافت اختلاف حقوق و عوارض گمرکی بعلاوه جریمه و سپس خروج کالا از محوطه گمرک

به این پست امتیاز بدید

نظرات در مورد : ترخیص کالا 

0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *