گاهی اوقات ممکن است درایورهای شما دچار مشکلاتی شود. برای بهبود عملکرد سیستم، حذف همه درایورهای قدیمی، یا خراب مهم است. برنامه‌های حذف نصب درایور به حذف درایورها همراه با بسته کامل کمک می‌کنند. اکثر حذف کننده ها دارای بسیاری...