حالت چند صفحه ای چیست و چرا به آن نیاز است ؟ ویژگی Split Screen که Split Screen نام دارد، یک حالت چند پنجره ای در دستگاه اندرویدی است که به شما امکان می دهد همزمان با برنامه های مختلف کار کنید. توانایی تقسیم نمایشگر...