کلید خصوصی (Private Key) چیست؟

کلید خصوصی (Private Key) چیست؟

ظهور فناوری دیجیتال پیشرفت‌های چشمگیری را در زمینه‌های مختلف به همراه داشته است، اما همچنین چالش‌های امنیتی جدیدی را نیز به وجود آورده است. رمزنگاری، که به معنای ایمن‌سازی ارتباطات…