چگونه میتوانید اجازه دسترسی به موقعیتتان را به یک برنامه بدهید؟(آسان ترین راه)

چگونه میتوانید اجازه دسترسی به موقعیتتان را به یک برنامه بدهید؟(آسان ترین راه)

بسیاری از برنامه هایی که دانلود میکنید درخواست دسترسی به موقعیتتان را دارند.و اگر برنامه مفید به نظر برسد، شما این اجازه را به آن ها خواهید داد. ما کم…
نمی خواهم گوگل موقعیت مکانی ام را بداند!(جامع ترین دستور العمل حرفه ای)

نمی خواهم گوگل موقعیت مکانی ام را بداند!(جامع ترین دستور العمل حرفه ای)

Android خاموش کردن تنظیمات موقعیت در اندروید آسان است، اما ممکن است روی عملکرد برخی سرویس ها تاثیر بگذارد. برای مثال، Google Now برای تهیه اطلاعات مورد نیازتان بدون جستجو،…