معرفی گوشی هواوی P30

معرفی گوشی هواوی P30

روشن تر، پهن تر و نزدیک تر. جهان را از چشم اندازی جدید ببینید.شگفتی های پنهان را کشف کنید و آنها را به خاطرات ارزشمند خود تبدیل کنید. HUAWEI P30…