غرفه اندروید در کنگگره بزرگ موبایل در شهر بارسلونا

کنگره جهانی موبایل ” Mobile World Congress “

کنگره جهانی موبایل "Mobile World Congress":یا کوتاه شده اش MWC، که به نام GSMA معروف شده است.GSMA ، کنگره جهانی موبایل ترکیبی از بزرگترین نمایشگاه جهان برای صنعت تلفن همراه…