تنهایی : بازی درون بازی ، میتوانید در حالی که بازی میکنید این بازی را هم انجام دهید!

6ام آبان, 1392   نوشته شده توسط
1  

در این بازی تر سناک برای شکاف اکولوس شما در حالی که برروی کاناپه خود در اتاق نشمین لم داده اید این بازی را انجام میدهید.همانطور که در بازی پیش میروید کاراکترها و اجزا شروع به خونریزی از تلویزیون میکنند و انگار که محیط اطرافتان پر از خون میشود.   گذشته از سرفصل های احمقانه

ادامه مطلب