جنگل مرگ ( ژاپن )

29ام مهر, 1395   نوشته شده توسط
0  

اگر در توکیو قدم بزنید و به اطراف توجه کنید با خودتان فکر می کنید که امکان افسرده بودن در این کشور وجود ندارد ولی شما اشتباه می کنید چون امروزه ژاپن یکی از بیشترین آمار خودکشی را در جهان دارد. در سال 2014- 25.000 نفر در سن های 20 تا 44 سال خودکشی کردند

ادامه مطلب