نمی خواهم گوگل موقعیت مکانی ام را بداند!(جامع ترین دستور العمل حرفه ای)

نمی خواهم گوگل موقعیت مکانی ام را بداند!(جامع ترین دستور العمل حرفه ای)

Android خاموش کردن تنظیمات موقعیت در اندروید آسان است، اما ممکن است روی عملکرد برخی سرویس ها تاثیر بگذارد. برای مثال، Google Now برای تهیه اطلاعات مورد نیازتان بدون جستجو،…