سامسونگ

سامسونگ بهتر است یا ال جی ؟

سامسونگ یا ال جی  : از گذشته تاکنون رقابت بین سامسونگ و ال جی برقرار بوده است و تا جایی که این رقابت دیرینه‌ همیشه بین دو غول تکنولوژی کره‌ای…