galaxy S6 Edge

Galaxy S6 و Galaxy S6 Edge در MWC

Galaxy S6 و Galaxy S6 Edge در MWC:  بعد از کشف حجابی که در رابطه با Galaxy S6 و Galaxy  S6 Edge در اخبار قبلی شد یک گزارش ویدئویی اواخر…