چگونه از تکنولوژی فاصله بگیرید !

۱۷ام آذر, ۱۳۹۵   نوشته شده توسط
0  

تا امروز اکثر مقاله ها مربوط به تکنولوژی و کار هایی مختلف با کمک امکانات کامپیوتری یا وسایل هوشمند بود ولی این مقاله در مورد این است که چطور خودمان را از دنیای مجازی و تکنولوژی جدا کنیم و به زندگی واقعی برگردیم پس اگر شما هم یکی از معتادان اینترنت هستید و ساعات زیادی

ادامه مطلب