نحوه استفاده از Apple Pay با آیفون

نحوه استفاده از Apple Pay با آیفون

با توجه به اینکه فروشگاه‌ها مردم را به استفاده از پرداخت بدون تماس تشویق می‌کنند، یادگیری نحوه استفاده از Apple Pay چیزی راحت است و بخصوص در این عصر نگرانی‌های…