یارانه بهمن 96

9ام آذر, 1396   نوشته شده توسط
0  

یارانه بهمن 96 : مردم بسیاری با نزدیک شدن آخر هر ماه منتظر خبر واریز یارانه ها هستند.یارانه به عنوان نوعی پرداخت مستقیم یا غیرمستقیم مالی،اعطای برتری ویژه یا امتیاز اقتصادی و … است که به خانواره یا مراکز دولتی و … داده می شود.یکی از مهم ترین هدف های که دولت از پرداخت یارانه ها

ادامه مطلب