یارانه دی 96

2ام آذر, 1396   نوشته شده توسط
0  

یارانه دی ماه : در پایان هر ماه ، مبلغی به عنوان یارانه به حساب سرپرست خانوارها واریز می شود. یارانه ها در اصطلاح عمومی یعنی کمکی که سمت دولت به مردم داده می شود و در واقع نوعی حمایت دولت به قشر خاصی از جامعه می باشد که می تواند در زمان مشخصی صورت بگیرد.پرداخت

ادامه مطلب