آیا بلک بری از بازار گوشی های هوشمند خارج میشود؟

آیا بلک بری از بازار گوشی های هوشمند خارج میشود؟

این روز ها تمامی کمپانی های تولید گوشی های هوشمند به دنبال سود دهی هستند و در همین مسیر شرکت ها بخش تولید گوشی هوشمند را تحت فشار میگذارند تا…