در آینده ای نچندان دور گوشی هوشمند را تا کرده و در جیب بگذارید

27ام دی, 1394   نوشته شده توسط
1  

روزگاری گوشی های تلفن همراه در سایز اندازه ای نبودند که بتوان آن ها را بدون نیاز به کیفی جداگانه حمل کرد! بالای تمامی آن ها یک آنتن به طول حداقل نیمی از کل گوشی قرار داشت و وزنی معادل یک پاره آجر داشتند که زمان حمله یک فرد ناشناس و برای دفاع از خود

ادامه مطلب