تعریف گسل فعال

تعریف گسل فعال

تعریف گسل فعال : گسل به شکستگی های گفته می شود که سنگ های دو سمت صفحه شکستگی به نسبت یکدیگر حرکت نموده اند.این امکان وجود دارد که این حرکت ها…
آیا تهران دوباره می لرزد؟

آیا تهران دوباره می لرزد؟

آیا تهران دوباره می لرزد؟ زلزله یکی از مواردی است که در ایران سبب شده خسارت های زیادی در برخی از شهرها به جای بماند.لرزه نگارها با وقوع زلزله ی5.2 ریشتری…
گسل

گسل چیست ؟

گسل چیست ؟  گسل به معنی شکستگی های است که در سنگ ها وجود دارند که پوسته زمین را تشکیل میدهند و از هر طرف سنگ ها به موازات آن حرکت…