چگونه ویزای پزشکی بگیریم ؟

21ام بهمن, 1397   نوشته شده توسط
0  

0.0 00 چگونه ویزای پزشکی بگیریم؟ ویزای پزشکی را با نام ویزای درمانی نیز می شناسند و به صورت کوتاه مدت برای افرادی است که میخواهند طول دوره ی درمان خود را در کشوری دیگر سپری کنند و البته این ویزای کوتاه مدت به فرد و همراه وی داده می شود و افرادی که این ویزا

ادامه مطلب