japan 8k tv broadcasting quality

کشور ژاپن انتشار تصاویر تلویزیونی با کیفیت 8K را آغاز نمود!

هنوز بسیاری از کاربران تنها با نام آن ها HD و Full HD آن هم بطور شنیداری و بدون اطلاع از معنی دقیق آن ها با خبر بوده و به…