کورتانای ویندوز 10 می تواند دستگاه های اندرویدی و دیگر ابزار های هوش مندتان را کنترل کند

کورتانای ویندوز 10 وکنترل دستگاه های اندرویدی و دیگر ابزار های هوش مندتان

دستیار مجازی کورتانا که ماکروسافت به سیستم عامل جدید خود یعنی ویندوز 10 اضافه کرده است، یک سرویس بسیار کارآمد است. این سرویس به شما اجازه می دهد نت بردارید،…