زندگی بعد از زمین در کره ای دیگر

زندگی سالم در زمین یکی از آرزو های همیشگی بشر بوده و خواهد بود. انسان ها و موجودات می کوشند تا بهترین ها را در این کره خاکی برای خود…