آیا می توان زلزله های تهران را پیش بینی کرد؟

12ام دی, 1396   نوشته شده توسط
0  

آیا می توان زلزله های تهران را پیش بینی کرد؟ زلزله جز اتفاق های است که این روزها بحث های زیادی در مورد آن شده است و بازار شایع های مرتبط با آن نیز داغ است. کارشناسان می گوید شهرهای کمی هستند که خطر زلزله در آن ها کمتر است. چون ایران بر روی دو کمربند

ادامه مطلب