پهباد ژاپنی ­ای نیروی پلیس جدید که به تعقیب خلافکاران می پردازد

پهباد ژاپنی نیروی جدید پلیس که به تعقیب خلافکاران می پردازد

نیروهای امنیتی در ژاپن از هم اکنون ابزار جدیدی برای مقابله با مزاحمان خواهند داشت: پهباد ژاپنی که بدون دخالت انسان می تواند مزاحمان را تعقیب و شناسایی کند. این…