پروژکتور هولوگرافیک

پروژکتور هولوگرافیک از سال بعد روی تلفن های همراه “شاهکار قرن”

تکنولوژی حیرت آوری که کمپانی مطرح جهان به دنبال ارائه آن هستند تکنولوژی پروژکتور هایی روی گوشی های هوشمند است ، این تکنولوژی قبلا توسط مایکروسافت استارت زده شده و…