پرداخت الکترونیکی کرایه برای اولین بار در ایران

21ام مرداد, 1395   نوشته شده توسط
0  

بیابید با یکدیگر صمیمی بوده و رو راست بحث کنیم. تاکنون چندمرتبه بخاطر کرایه تاکسی از کل کل های لفظی تا درگیری های جدی داشته اید؟ موضوع همیشه بر سر مقداری کم و بیش پول نیست، بلکه چالش ها و برخوردها همواره بر سر حق رخ می دهند. البته این تنها مشکل من و شما

ادامه مطلب