ضرب المثل پانتومیم برای بازی خانوادگی

15ام بهمن, 1397   نوشته شده توسط
0  

ضرب المثل پانتومیم : بازی پانتومیم یکی از بازیهای جالب و سرگرم کننده ی است که شما می توانید با دوستان و خانواده خود انجام بدهید. بازی پانتومیم به این صورت است که یک نفر جمله یا ضرب المثلی را که در ذهن دارد به وسیله حرکت های به افراد دیگر نشان میدهد و آن ها

ادامه مطلب