تکنولوژی ساخت تیلر و تراکتور

10ام مهر, 1396   نوشته شده توسط
0  

در طول سال های گذشته، توسعه کشاورزی را با شاخص های متفاوت و مختلفی توجیه کرده ایم جهت بهبودکیفیت کار کشاورزی، با بررسی های متعدد در جوامع علمی دنیا به دستاورد های بزرگی در این زمینه دست یافته ایم که یکی از آن ها کاربرد ماشینهایی نظیر تراکتور، تیلر و سایر ادوات در بخش کشاورزی

ادامه مطلب