عینک گوگل به کمک پزشکان می آید / جراحی قلب به کمک عینک گوگل برای اولین بار

عینک گوگل که از یک رایانه پوشیدنی هندزفری و یک نمایشگر نوری روی سر تشکیل شده،‌ توسط جراحان قلب در آزمایشگاه کاتتریزاسیون مورد استفاده قرار گرفت. این روزها متخصصان زیادی…