حل مشکل  We Can’t Sign Into Your Account در ویندوز 11

حل مشکل  We Can’t Sign Into Your Account در ویندوز 11

اگرچه می‌توانید بدون حساب مایکروسافت از ویندوز 11 استفاده کنید، برای باز کردن پتانسیل کامل ویندوز 11 باید با حساب مایکروسافت خود وارد شوید. برنامه‌های Microsoft Store، OneDrive و Microsoft…