سرویس پخش آفلاین ویدئوی گوگل

سرویس پخش آفلاین ویدئوی گوگل: پس از تغییرات وسیعی که در طراحی متریال ویدئوی گوگل انجام شد ، هم اکنون گوگل مراقبت های خاصی از آن آغاز کرده است. آخرین چیزی که…