فراهم شدن امکانات لازم برای انتقال سرورهای تلگرام به داخل کشور

28ام مرداد, 1395   نوشته شده توسط
0  

آموزش تلگرام  :‌مدت ها است که زمزمه انتقال سرورهای تلگرام به ایران به گوش می رسد و مسئولان سرسختانه در پی این موضوع هستند.البته، این موضوعی غیرطبیعی نیز نیست! تا کنون از حود نپرسیده اید که چرا میان تعداد زیاد پیامرسان هایی که توسط کاربران مورد استفاده قرار می گیرد، تنها انتقال تلگرام مورد بحث

ادامه مطلب