خطرات خفاش برای انسان

25ام آذر, 1396   نوشته شده توسط
0  

خطرات خفاش برای انسان : خفاش ها از جمله مخلوقات بسیار جذاب خداوند هستند که بال های انها با دیگر پرندگان متفاوت است ؛بسیاری از افراد با شنیدن نامشان به یکباره ترسی در دلشان می افتد اما آیا واقعا این خفاش ها جز خطر چیزی برای انسان ندارند با وجود اینکه گاهی به جز حشرات

ادامه مطلب