هشدار راجع به اقدام به هک این بار از پاکستان

19ام مرداد, 1394   نوشته شده توسط
0  

دولت در روز جمعه هشداریبه تمام ارگان های حساس داد که از احتمال هک کردن از سازمان های اطلاعاتی پاکستانی خبر می داد تا وارد شبکه های ارتباطی شده و از اطلاعات موجود سوء استفاده کنند. این هشدار به وزارت های دفاع، خارجه، حمل و نقل، اقتصاد، نیرو، و ارتباطات فرستاده شده است از آن

ادامه مطلب