گوشی هواوی MaiMang 4

گوشی هواوی MaiMang 4

نسخه ای از هواوی G8 وجود دارد که انتظار میرود در چین با نام هواوی  Maimang 4 شناخته شود . این دو دستگاه کاملا دو گوشی متفاوت از یکدیگر هستند…