چگونه همایش برگزار کنیم ؟ (صفر تا صد برگزاری همایش را بیاموزید)

29ام دی, 1397   نوشته شده توسط
0  

چگونه همایش برگزار کنیم؟ (صفر تا صد برگزاری همایش را بیاموزید) : برگزاری همایش ها در افزایش میزان فرهنگ یک جامعه تاثیر زیادی داشته است که و نمیتوان به سادگی از کنار مزیتهای بیشماری آن رد شد. البته برای بهره مندی از مزیتهای یک همایش باید نوع همایش و چگونگی برگزاری آن تعیین گردد. همایش به

ادامه مطلب