هدفن های سازگار با طبیعت

21ام شهریور, 1392   نوشته شده توسط
0  

هر ساله، ما در سطح جهانی 44 میلیون تن از زباله های الکتریکی را دور می ریزیم. فقط بخش کوچکی از آن بازیافت می شود، محل های دفن زباله پر از فلزات سنگین مانند سرب و جیوه است. برای کمک به نشان دادن همبستگی و الهام بخشیدن به دیگر شرکت هایی که کار مشابهی می

ادامه مطلب