هارپ و زلزله

هارپ چیست ؟ آیا با هارپ می توان با زلزله ایجاد کرد ؟

هارپ چیست ؟ اول از هر چیزی باید بدانید که هارپ (یا به عبارت دیگر برنامه پژوهشی یونوسفر فعال با فرکانس بالا) به عنوان یک پروژه تحقیقاتی و پژوهشی می باشد که…