موبو جایگزین تلگرام طلایی

جایگزین تلگرام طلایی و هاتگرام ! دانلود مونو ( Mono ) جایگزینی امن ؟

مونو نسخه 1 جایگزین هاتگرام و تلگرام طلایی توسط شرکت راهکار سرزمین هوشمند جایگزین تلگرام طلایی و هاتگرام رونمایی شد. از اینکه نرم افزار های تلگرام طلایی و هاتگرام از…