نفتکش های غول پیکر دنیا

30ام دی, 1396   نوشته شده توسط
0  

نفت کش سانچی، در این چند روز اخیر نام این کشتی بر سر زبان ها افتاده است؛ این کشتی در دریای چین با یک کشتی تصادف کرد و در طول این چند هفته بعد از سوختن سرانجام غرق شد. متاسفانه برخی از هم میهنانمان در این کشتی بودند و جان باختند، چندین روز نیرو ها

ادامه مطلب