تلگرام های غیر رسمی از کاربران ایرانی چه می خواهند؟

30ام اردیبهشت, 1397   نوشته شده توسط
0  

از زمانی که تلگرام فیلتر شده دانلود نسخه های غیر رسمی و استفاده از فیلتر شکن هم بیشتر شده است. در رابطه با این موضوع جهرمی وزیر ارتباطات در اینستاگرام خود استوری از آمار بدست آمده قرار داده است که مربوط به دانشگاه تهران است. با این وجود که خود ندید تلگرام این موضوع را

ادامه مطلب