نحوه تبدیل نوشتار به گفتار با استفاده از نرم افزارهای رایگان

2ام اسفند, 1397   نوشته شده توسط
0  

پیش تر نیز بسیاری از افراد به دنبال این موضوع بودند که بتوانند زبان نوشتار را به زبان گفتار تبدیل نمایند و از یک سری امکانات استفاده کنند. در این میان نرم افزارهای بسیاری برای انجام این کار ارائه شدند ولی هر کدام از آن ها دو مشکل اساسی داشتند؛ یکی اینکه هزینه ی آن

ادامه مطلب