شش نرم افزار رایگان اندروید برای تعیین سرعت اینترنت تلفن

14ام بهمن, 1393   نوشته شده توسط
0  

شش نرم افزار رایگان اندروید برای تعیین سرعت اینترنت تلفن ؛ اگر شما بخواهید میزان سرعت ماشین خود را بدانید به سادگی پدال گاز را فشار داده و اندازه ی سرعت آن را به سادگی از روی کیلومتر شمار ببخوانید. ولی این مساله در مورد اینترنت گوشی های تلفن همراه یکم دشوار تر می شود

ادامه مطلب