نرم افزارهای اندروید و Google Play Store به کرومبوک ها می روند

30ام اردیبهشت, 1395   نوشته شده توسط
0  

مدتی است که شایعات و خبر هایی راجع به ورود نرم افزارهای اندرویدی و همچنین Google Play Store به سیستم عمال Chrome OS و در نتیجه کرومبوک ها شنیده می شود ، تا به امروز هیچ سند و مدرکی این ادعاها را تایید نکرده بود اما با توجه به جدول زمانی برنامه های پیش رو

ادامه مطلب