نابودی زمین توسط بشر در اواخر قرن 21

8ام اردیبهشت, 1394   نوشته شده توسط
0  

بشر همیشه با تکنولوژی ها و علوم خود توانسته ضربه مهلکی به زمین و موجودات روی زمین وارد کرده است ، این بار نیمی از موجودات جهان تا اواخر قرن 21 با عملکرد انسان در محیط زیست منقرض خواهد شد. انقراض گونه های محیط زیست و نابودی زمین توسط بشر یک مفسر امریکایی در جدیدترین

ادامه مطلب