بی بی سی میکرو به تمام کودکان 11 و 12 ساله انگلستان کامپیوتر میکرو بیت میدهد

20ام تیر, 1394   نوشته شده توسط
0  

پروژه هایی مانند آردوینو و راسپ بری بسیار معروف کمک شایانی به هزاران نفرر برای برداشتن اولین قدم ها به سمت برنامه نویسی کرده اند و این کار را برای بسیاری دیگر آسان تر میکند.بی بی سی از بی بی سی میکرو بیت جدید، یک کامپیوتر جیبی، رو نمایی کرد که قرار است به تمام

ادامه مطلب