مشکل کار نکردن صدای اعلان مک

مشکل کار نکردن صدای اعلان مک

اطلاع رسانی در زمان واقعی مهم است تا ایمیل یا پیام مهمی را از دست ندهید. گاهی اوقات، ممکن است اعلان‌هایی را بدون صدا در مک خود دریافت کنید. اینگونه…