اپلیکیشنtrello : اپلیکیشن مدیریت کار ها

4ام بهمن, 1394   نوشته شده توسط
0  

اگر جزو افرادی هستید که مدیریت زمان برایتان مهم است اپلیکیشن های زیادی هستند که به شما کمک کنند ،یاد آوری کند و همچنین اتوماتیک برنامه هایتان را ترتیب بدهند. اما هیچ کدام به خوبی اپلیکیشن trello کار نمیکند. اپلیکیشنtrello اپلیکیشنtrello در حوزه ی مدیریت است.اپلیکیشنtrello توسط کمپانی trello که در سال2011 شروع به کار

ادامه مطلب